Přechod z účetnictví FRAM UC DOS
na Windows FRAM UC Visual

Podobnosti a rozdíly

Nabídky menu jsou ve FRAMu Visual podobné jako ve FRAMu DOS. Porovnejme např. nabídku Měsíční zpracování
Nabídka Měsíční zpracování v DOS a Visual

Ve FRAMu Visual je samozřejmě služeb a dat více, ale mnoho z původního uspořádání dat (databázové schema) zůstalo (číselníky, knihy). Došlo třeba ke kapacitnímu rozšíření některých údajů, např. jen pro ilustraci

Windows FRAM Visual nabízí více než DOS, přitom staví na podobném uživatelském "účetním myšlení", které platilo pro FRAM DOS.

Přechod na FRAM Visual

Přechod z FRAMu DOS na FRAM Visual je možný kdykoli během účetního období. Data z DOS jsou konverzním programem převedena autorizovaným dodavatelem při instalaci FRAM Visual. Autorizovaný dodavatel zvládne instalaci a implementaci většinou za dva dny (záleží na konkrétní staré DOS verzi a nové Visual verzi).

Technické poznámky k převodu jsou zde, ale raději nepřevádějte FRAM DOS na FRAM Visual sami.Aktualizace: 4.1.2016.