Přechod z účetnictví FRAM UC DOS
na Windows FRAM UC Visual
Technické poznámky

Zákaz duplicit ve FRAMu Visual

Je tu jeden technický rozdíl, který může stát hodně času uživatele FRAMu, který by chtěl provést instalaci a implementaci FRAMu Visual sám bez pomoci dodavatele:
FRAM Visual vede evidenci hospodářských pohybů lépe, přesněji a tedy přísněji než DOS. Zásadním pravidlem, které ve Visual FRAMu nelze obejít (skutečně nelze, databázový stroj to nepovolí), je zákaz duplicitních čísel dokladů. Např. nemohou existovat dvě faktury se stejným interním číslem RRRRDDDCCCC (RRRR je rok, DDD druh dokladu, CCCC pořad.číslo), nebo nemohou existovat dvě firmy (v DOS nazývané organizace) se stejným IIIIIIIIP (kde IIIIIIII je osmimístné IČ, P je jednomístný "pokračovací" znak).
Ve FRAMu DOS byly podobné duplicity sice nežádoucí, ale když si je uživatel vynutil, tak mohly existovat (kolik třeba zrovna Vy máte v DOS číselníku firem dodavatelů s IČ 00000000 ?). Data s duplicitami však nelze z FRAMu DOS převzít do FRAMu Visual. Je proto nutné z takových FRAM DOS dat duplicity ve FRAMu DOS odstranit přečíslováním duplicit a teprve pak lze přikročit k převzetí dat do FRAMu Visual. Na základě zkušeností lze říci, že právě odstraňování duplicit ve FRAMu DOS je tou nejotravnější fází při převádění FRAMu z DOS na Visual.

Duplicitní IČ (nebo bankovní účty) organizací

Tato kapitola je určena těm uživatelům, kteří si chtějí převést FRAM DOS na FRAM Visual sami. Doporučený postup však je, aby instalaci a implementaci (převod) provedl dodavatel FRAMu.

Číselník organizací lze z DOS do Visual FRAMu převést, jen když je bez duplicit, a proto je ve FRAMu DOS nabídka Přečíslování duplicit v číselníku organizací.
Pokud ve Vašem FRAM UC DOS nabídka Přečíslování duplicit chybí, vyžádejte si poslední verzi FRAM UC DOS.
Dostanete tabulku Přehled duplicit s těmi organizacemi, které jsou v DOS UC evidovány se stejným IČ+P nebo bank.účtem vícekrát. Např. na následujícím obrázku mají všechny firmy shodné IČ, zatímco účty se liší. Bude tedy nutné do sloupce ICO? vložit písmeno A ("ano", chci nové IČ) a do sloupce Nove ICO vložit správné IČ.
Správným IČ nemusí být skutečné "pravdivé" IČ, můžete vložit vymyšlené náhradní číslo.Příklad uvedený na obrázku (kde jsou místo správných IČ vyplněny samé nuly) je jednoduchý. Složitější situace bude, když ve sloupci ICO bude více shodných správných čísel IČ jedné firmy. To nastane třeba tehdy, když firma je evidována vícekrát, pokaždé s jiným číslem účtu, nebo jinou adresou, avšak vždy se stejným IČ. V tom případě je nutno záznamy stejné firmy rozlišit různým kódem P. Do sloupce P? vložte písmeno A a do sloupce Nove P vložte nějaký znak (číslo 1 až 9, písmeno a až z, kód P slouží pro "číslování" různých záznamů téže firmy).

Po zavření tabulky Přehled duplicit (ESC nebo CTRL+W) dostanete zprávu o změnách IČ nebo účtu v číselníku firem a v navázaných evidencích (třeba knize faktur). Změny budou provedeny jen dle řádků s písmenem A v poli ICO? nebo P?, ostatní řádky tabulky budou ignorovány.

Dostanete-li po volbě Přečíslování duplicit tabulku Přehled duplicit prázdnou, jste připraveni na převzetí číselníku firem do FRAM Visual. Pokud není tabulka prázdná, dodavatel Vám s ní pomůže před instalací FRAMu Visual.Aktualizace: 30.1.2011.