Vzájemné zúčtování s obchodními partnery

Vzájemné zúčtování s partnerem P1(příklad)
Úč.případText Částka MDDal
1Přijatá faktura od P1 1.190   
1a  základ 1.000 503321
1b  DPH 190 343321
2Částečná úhrada závazku hotově 200 321211
3Vydaná faktura pro P1 525   
3a  základ 500 311602
3b  DPH 25 311343
 Závazek je 1190-200=990. Pohledávka je 525. Po dohodě s P1 se vzájemně zúčtuje 525.     
4Úhrada závazku, debetní položka vnitrobanky DD=490. 525 321395
5Úhrada pohledávky, kreditní položka vnitrobanky DD=490. 525 395311
 Závazek je 1190-200-525=465. Pohledávka je 525-525=0.     
6Úhrada zbývajícího závazku 465 321221
V tabulce "Vzájemné zúčtování s partnerem P1" probíhá vzájemné zúčtování v úč.případech 4 a 5.

Účet 395 - Vnitřní zúčtování

Technika vzájemného zúčtování ve FRAMu

Doporučený postup
 1. zjistit partnery, ke kterým jsou závazky i pohledávky současně
  K tomu lze použít např.
 2. seznam neuhrazených dodav. a odběr. faktur partnera
  Volte "Účetnictví - Měsíční zpracování - Neuhrazené faktury", klikněte na záložku "Další" a vpravo nahoře v okně "Faktury jedné firmy" nastavte firmu partnera a stiskněte tlačítko "Neuhrazené faktury". Dostanete sestavu odběratelských (Vámi partnerovi vystavených) i dodavatelských (partnerem Vám vystavených) faktur. Sestavu si vytiskněte jako pracovní podklad pro vzájemné zúčtování ve vnitropodnikové bance (viz dále). Sestavu si ručně upravte (vyřazením faktur v převisu a případnou úpravou částek k úhradě), aby upravená celková pohledávka za partnerem se rovnala celkovému závazku vůči partnerovi.
  Např. s partnerem P1 (viz Vzájemné zúčtování s partnerem P1 jsou neuhrazené jen dvě faktury, po třech krocích lze kompenzovat 525 Kč.
 3. zúčtovat seznam neuhrazených faktur partnera ve "vnitropodnikové" bance
  1. zavést účet vnitropodnikové banky pro vzájemné vyúčtování (pokud není zaveden)

   Volte "Jádro - Číselníky - Druhy dokladů" a zaveďte druh dokladu z pásma 400 až 599, např. 490. Tento DD=490 bude sloužit jako vnitropodnikový bankovní účet pro vzájemné vyúčtování (kompenzaci) závazků a pohledávek, a to nikoli pomocí účtu 221, ale pomocí účtu 395, proto do pole "A účet" vložte účet 395 (včetně AU, tedy např. 395100).
  2. zúčtovat závazky a pohledávky ve vnitropodnikové bance
   V předchozím kroku jste připravili seznam neuhrazených faktur partnera. Ten můžete chápat jako tištěný bankovní výpis banky DD=490 s kreditními a debetními položkami, které proto nyní spárujte v bance DD=490, volba "Účetnictví - Měsíční zpracování - Banky - Zúčtování výpisů".
   V pravé mřížce "Neuhrazené faktury" klikněte na řádek s fakturou, kterou máte na seznamu neuhrazených faktur partnera, pak stiskněte tlačítko a přeneste fakturu do levé mřížky "Výpis", kde případně upravte částku úhrady. Takto vložte do mřížky "Výpis" všechny faktury dle seznamu a výpis zúčtujte tlačítkem "Np".
   Jsou-li na seznamu např. jen dvě položky, jeden závazek 525 Kč a jedna pohledávka 525 Kč, pak do mřížky "Výpis" vložte tlačítkem jen tyto dvě položky (faktury) a zúčtujte je tlačítkem "Np". Zúčtování proběhne, jak je uvedeno v kroku 4 a 5 v tabulce "Vzájemné zúčtování".
Shrnutí
Vnitropodnikový bankovní účet (zde např. DD=490) poslouží k provedení úhrad a zúčtování úhrad shodně, jako je tomu u normálního externího účtu bankovního ústavu. Rozdíl je jen v tom, že