Unikátní číslování položek bankovního výpisu

Na základě opakovaného upozornění uživatelů FRAMu, že jistý peněžní ústav označuje položky elektronického výpisu GPC duplicitními identifikačními transakčními kódy, je účetnictví FRAM od února 2013 doplněno o volitelnou možnost zajistit unikátnost identifikace transakčních položek výpisu.

ID kód položky je třináctimístný. FRAM dle nastavení systémového parametru UC_BANKA_TRANSAPP (způsob nastavení popsán níže) uživatelem odřízne zprava určitý počet míst a odříznutou část nahradí pořadovým číslem položky.

Např. je-li UC_BANKA_TRANSAPP nastaven na 3, tak FRAM z 24.položky výpisu, která má z banky ID kód 2564BX8886688 učiní položku 2564BX8886024.

Nastavení počtu pozic pořadového čísla

Volte Jádro - Správce - Parametry aplikací a nastavte hodnotu parametru UC_BANKA_TRANSAPP, nejlépe na 3.

Výchozí hodnota je nastavena na nulu, v tom případě zůstanou ID kódy položek nezměněny.

Po nastavení UC_BANKA_TRANSAPP ukončete účetnictví, změna nastavení se projeví až při dalším spuštění účetnictví.Aktualizace: 10.2.2013.