Zrušení zúčtování bankovního výpisu

Spárovaný a zúčtováný bankovní výpis lze zrušit, a tak vrátit fyzické (faktury a úhrady) i účetní (záznamy MD/D) saldokonto FRAMu do stavu před párováním bankovního výpisu.

Volte nabídku FRAMu "Účetnictví - Měsíční zpracování - Banky - Přehledy zúčtovaných plateb", dostanete formulář Zúčtované bankovní platby

Zúčtované bankovní platby

V mřížce Přehled plateb klikněte na řádek (tím nastavíte položku a výpis, do kterého položka patří).

Tlačítkem Zrušení platby dojde ke zrušení nastaveného řádku, tedy jen jedné položky bankovního výpisu. Tato položka (faktura) se tedy dále bude nabízet ke spárování.
Účetní záznamy MD/D v účetním deníku zůstanou nezměněny (chcete-li změnu, musíte ji následně provést účetním stornem nebo opravou).

Tlačítkem Zrušení výpisu dojde ke zrušení všech položek nastaveného výpisu. Faktury se tedy dále budou nabízet ke spárování.
Účetní záznamy MD/D o výpise se rovněž zruší.

Rekapitulace rozdílů ve funkčnosti tlačítek

FRAM přísně eviduje rušené položky ve zvláštní evidenci. Chcete-li vidět zrušené položky bankovních výpisů, klikněte na záložku Zrušené platby.
Aktualizace: 31.1.2011.