Software FRAM DOPRAVA

Řízení a sledování provozu vozidel a mechanizmů, jejich využití a údržby, výkonů (stazky), nákladů na provoz, řidičů. Přehledy, statistika.

Podrobná textová a obrazová dokumentace software FRAM DOPRAVA je pro uživatele FRAMu zde.Aktualizace: 8.12.2011.