Vkládání faktur do knih faktur

Faktury (a podobně většina dokladů ve FRAMu) jsou pořadově číslovány v rámci druhu dokladu (v novém roce vždy od 1), a tak pro každý druh dokladu vznikne v ideálním případě nepřerušená sekvence pořadových čísel faktur.
V praxi však vzácně nastane, že v řadě čísel se objeví "díra" (neobsazené číslo).

Například (ale může to být i jinak) jeden uživatel FRAMu vloží novou fakturu. FRAM nejprve zjistí, že poslední faktura v knize má č.15, a tak nové faktuře přiřadí č.16 a předloží ji ke zpracování. Mezitím jiný uživatel otevře další novou fakturu (té FRAM přiřadí č.17). Uživatel pracující s fakturou 16 se pak rozhodne, že ji nechce (fakturu neuloží), zatímco uživatel pracující na faktuře 17 tuto fakturu dokončí a uloží. Výsledkem je, že za č.15 bude č.17 (vznikne "díra").

Takováto "díra" sice nemá žádný vliv na saldokonto a jeho zúčtování, ale může vést k domněnce, že z knihy vypadla faktura.
Uživatelé FRAMu si mohou stáhnout doplněk-miniaturu VLOZFA.ZIP, která jim umožní vložit novou fakturu do "díry" v knize faktur, a tak zacelit přerušenou sekvenci čísel.
Aktualizace: 6.12.2011.