Poloviční daňový odpis vyřazeného majetku

Byl-li majetek zařazen po 1.lednu roku RRRR a pak je v tomtéž roce vyřazen, je daňový odpis nulový.

Byl-li majetek zařazen od 1.ledna roku RRRR (nebo dříve) a pak je v roce RRRR vyřazen, je (kvůli vyřazení) daňový odpis za rok RRRR poloviční.

Od května 2009 do ledna 2011 je ve FRAM UC chyba, která se projevuje tím, že daňový odpis majetku, který byl vyřazen, je vyčíslen ne na polovinu, ale na čtvrtinu.
Tato chyba se tedy mohla projevit uživatelům FRAMu při daňovém odpisování majetku za rok 2009 a 2010, a to u majetku vyřazeném v roce 2009 (resp.2010), samozřejmě jen tehdy, pokud vyřazovaný majetek měl zůstatkovou hodnotu.
Hodnoty daňových odpisů majetku s nenulovou zůstatkovou hodnotou vyřazeného v roce 2009 resp. 2010 lze po odpisování provedeném FRAMem opravit ruční editací.
Aktualizace: 28.2.2011.