Ruční opravování odpisů

FRAM UC provádí automaticky měsíční účetní odpisy a roční daňové odpisy majetku a tyto eviduje.

Účetní odpisy FRAM UC zobrazuje pod záložkou Účetní odpisy formuláře Majetek, kde v mřížce Průběh účetního odepisování uvádí seznam měsíčních účetních odpisů a v pravé části stránky zobrazuje aktuální stav majetku v okně Stav účetního odepisování:
FRAM UC záložka Účetní odpisy

Stav účetního odepisování lze editovat po vypnutí ochrany ve škrtátku Ochrana vpravo nahoře.

Daňové odpisy FRAM UC zobrazuje pod záložkou Daňové odpisy formuláře Majetek, kde v mřížce Průběh daňového odepisování uvádí seznam ročních daňových odpisů a v pravé části stránky zobrazuje aktuální stav majetku v okně Stav daňového odepisování

Stav daňového odepisování lze editovat po vypnutí ochrany ve škrtátku Ochrana vpravo nahoře.

Chcete-li editovat i údaje v mřížce Průběh účetního odepisování resp. Průběh daňového odepisování, pak musíte ještě povolit editaci mřížek škrtátkem Povolení editace mřížek na stránce pod záložkou Údržba:
FRAM UC záložka Údržba majetku
Aktualizace: 28.2.2011.