Vyřazení účetních storen z přehledu účetních zápisů

Od června 2011 mají uživatelé software FRAM UC možnost potlačit uvádění stornovaných účetních zápisů v přehledu účetních zápisů, a tak přehled zbavit nadbytečných informací, které nemají vliv (jsou nulové) na účetní obraty. Na formuláři "Výběry účetních vět z účetních deníků"
Definice přehledů účetních zápisů
zaškrtněte uprostřed dole škrtátko "Ne storno".

Stornem se zde myslí stornování účetního dokladu pomocí tlačítka Storno na formuláři "Zúčtovací doklady", který dostanete volbou menu "Údržba účetních zápisů". Tlačítko vygeneruje k dokladu další doklad, který je shodný, až na částky, které mají opačné znaménko. Sečtením shodných řádků těchto dvou dokladů dostaneme vždy nulu.

Zaškrtnete-li "Ne storno", pak FRAM spáruje řádky dokladů

a takto spárované řádky (účetní zápisy) vyřadí (z přehledu, ne z účetních deníků) a o vyřazení učiní poznámku v záhlaví přehledu (sestavy).

Vyřazování vypárovaných storno zápisů aktivované škrtátkem "Ne storno" samozřejmě maličko prodlouží dobu sestavování přehledu.
Aktualizace: 23.6.2011.