Sledování zakázek ve skladu se zapnutou blokací zásob na zakázky

FRAM SKLAD má standardně aktivovanou blokaci zásob na zakázky, takže zásoba na zakázku (přijatá na zakázku nebo převedená na zakázku nebo vrácená na zakázku) lze vydat (spotřebovat) jen na tuto zakázku.

FRAM SKLAD sleduje pohyby zásob na zakázky.

Zásoba z pohledu zakázky (třeba zakázky WXYZ1234) je trojího druhu:

Realizované pohyby zásob po zakázkách můžete detailně prohlížet v opravném formuláři, kde si v mřížce klikněte na podtržený nadpis sloupce Zakázka.

Převodka

Převodka nemusí sloužit jen k převádění zásob z jednoho skladu na jiný sklad. Převodku lze použít též k převádění zásob

Vrácenka a storno výdeje

Vracíte-li materiál (zásobu) na sklad pomocí vrácenky (vrácení nepoužitého materiálu z vlastní výroby zpět na sklad) nebo storna výdeje (zboží vrácené zákazníkem-odběratelem), pak FRAM chápe tento storno pohyb jako "obrácenou výdejku", proto nastaví všechny údaje vyjma měsíce účtování (k tomu viz níže) a množství (kterému obrátí znaménko) shodně s výdejkou. Bylo-li výdejkou vydáno na zakázku (třeba na WXYZ1234), pak i příjem na sklad realizovaný vrácenkou nebo stornem výdeje, bude rovněž na zakázku (na WXYZ1234).
Vrácenkou výdeje na zakázku (resp. stornem výdeje na zakázku) dojde k vytvoření zásoby na tuto zakázku, neboli neobnoví se volná zásoba, ale obnoví se zásoba jen na vrácenou zakázku.
Chcete-li zásobu vrácenou na zakázku uvolnit pro výdej na jinou požadovanou zakázku, musíte vrácenou zásobu ještě převést pomocí převodky z původní zakázky do volné zásoby nebo (lépe) přímo na požadovanou jinou zakázku.

Měsíc zúčtování vrácenky nebo storna výdeje nastaví FRAM dle aktuálního data a tento měsíc nelze ve formuláři vrácenky nebo storna editovat. Chcete-li měsíc změnit (např. když vrácenku vystavujete 1.září, ale účetně patří ještě do srpna), pak změňte měsíc ve všech řádcích již uložené vrácenky nebo storna pomocí opravného formuláře, kde je měsíc zúčtování v mřížce v zeleném sloupci "Plán.úč.obd.".


Aktualizace: 21.11.2010.