Druhy dokladů a fakturace ve skladu

FRAM SKLAD je nainstalován různým uživatelům v různých variantách. Následující text je určen těm, kteří mají jako součást software skladového hospodářství fakturaci, která může být za skladování, nájemné, rozvoz, skladové hospodářství, skladové operace, nakládku a vykládku,...
Ať už máte jakoukoli verzi skladu FRAM s fakturací, které se různě odlišují, tak všechny mají navenek graficky jednotný formulář pro fakturaci (zde např. fakturace přepravy):

Fakturace ve skladu FRAM

V poli Kniha faktur musíte uvést číslo druhu dokladu (DD) z intervalu 200 až 299, což jsou čísla DD ve FRAMu určená pro číslování knih odběratelských faktur (obecně pohledávek).
V poli Bank.účet musíte uvést číslo druhu dokladu (DD) z intervalu 400 až 599, což jsou čísla DD ve FRAMu určená pro číslování bankovních účtů. V tomto případě jde o číslo bank.účtu, na který Vám odběratel uhradí Vaši pohledávku vzniklou ve skladu FRAM.

Je tedy třeba vyplnit obě pole (Kniha faktur i Bank.účet), a to i tehdy, když jste DD uvedenému v poli Kniha faktur přiřadili v číselníku DD bank.účet.

V poli Kniha faktur a Bank.účet využijte nabídky (kliknutím do modrého čtverečku v pravé části pole). Nabídnuty Vám budou ty DD, které jsou již zavedeny v číselníku DD. Jinak řečeno, můžete vyplnit jen ty DD, které jsou nadefinovány v číselníku DD.

Číselník druhů dokladů

Volte "Jádro - Číselníky - Druhy dokladů", dostanete formulář:

Číselník DD

Ve většině instalací skladu FRAM platí na obrázku červeně vyznačená poznámka, že informace o peněžním ústavu ani list pod záložkou Zvláštní není třeba vyplňovat.
Ale hned uveďme, že třeba v případě fakturovaného rozvozu ze skladu, je nutno pod záložkou Zvláštní v poli Funkce u DD pro pohledávky vzniklé za rozvoz uvést text ROZV.

Účtování MD/D a doklady DPH

Jen okrajově ještě připomínka, že pokud sklad FRAM fakturuje, tak má i výbavu k tomu, aby fakturaci zúčtoval (základ, pohledávku, DPH) formou účetního zápisu a aby vystavil doklad DPH. Při tom se řídí zúčtovací šablonou nastavenou správcem při implementaci skladu FRAM a je nutné mít naplněný účtový rozvrh (číselník účtů MD/D).


Aktualizace: 4.3.2010.