Opravování dokladů ve skladu

Dokladem se zde rozumí příjemka, výdejka, převodka, vrácenka, storno příjmu a storno výdeje. Doklady popisují fyzický (a současně finanční a účetní) pohyb zásob ve skladu.

FRAM SKLAD slouží více uživatelům (skladníkům, operátorům) najednou k řízení skladu v reálném čase, a proto musí realizovat požadavky skladníků tak, aby předcházel kolizím.
Např. pokud budou chtít dva skladníci vydat tentýž materiál, pak FRAM přibrzdí druhého do té doby, dokud první nedokončí výdej ("kdo dřív přijde, ten dřív mele").

FRAM SKLAD tedy musí řešit více požadavků od více skladníků současně. U každého pohybu ve skladě se proto eviduje čas pohybu s vteřinovou přesností a sleduje se, jak na sebe pohyby navazují. Pro zjištění stavu skladu není pak důležité, kdo hýbal zásobami, ale časová návaznost pohybů.
Např. nejdřív musí být materál kýmkoli přijat příjemkou a teprve pak může být kýmkoli vydán.

Aby toho nebylo málo, tak do hry dále vstupuje "lidský faktor", kdy skladník (operátor) provede určité skladové pohyby s určitými vlastnostmi a následně zjistí (nebo je mu sděleno), že je musí opravit (přepsat). Je to tedy skladník (operátor), kdo má (většinou ne vlastní vinou) problém, potřebuje opravit skladové doklady.

Čím dříve se k opravě přistoupí, tím lépe, protože s narůstajícím zpožděním přibývají omezení. Do hry vstupuje několik omezujících faktorů

Opravy se provádí třemi způsoby

Z výše uvedeného je zřejmé, že přepis a náhrada jsou určeny většinou pro neprodlenou opravu chyb, zatímco korekce slouží pro podchycení následných (až v dalších měsících) výrobou diktovaných skladových pohybů nebo úprav cen.
Např. při vrácení ve výrobě nepoužitého materiálu na sklad vrácenkou nemá smysl hovořit o "chybě" nebo o "opravě", ale spíše o následné korekci předchozí spotřeby. Podobně, když dodatečně dojde faktura za dopravu, zvýšíme dodatečnou korekcí v příslušném měsíci cenu materiálu (a ne že cenu přepíšeme novou cenou).

Opravný formulář

Všechny opravy skladových dokladů se ve FRAM SKLADu provádějí z formuláře, který dostanete z menu volbou "Sklad-Údržba dokladů"
Formulář oprav dokladů
V červenozelené (zelená jsou pole s údaji, které lze přepisovat) mřížce Skladové doklady v pravé části formuláře rolují řádky všech dokladů, v levé horní části se nastavují čísla dokladů, měněním hodnot v levé části se přenastavují řádky v mřížce a naopak rolováním v řádcích se přenastavují hodnoty v levé horní části. V tomto formuláři tedy detailně vidíte všechny pohyby (fyzické, cenové, účetní), které kdy nastaly ve skladu a můžete se v nich pohodlně "přehrabovat" (můžete třeba měnit způsoby třídění řádků v mřížce kliknutím na některý podtržený název sloupce).

První, co musíte udělat, je nastavit ve formuláři již existující doklad, který chcete opravovat, pak teprve stiskněte některé tlačítko v levé části formuláře (nebo chcete-li opravit účty MD/D nebo účetní měsíc, opravte je přímo v mřížce v zelených polích).

Jak opravovat

Příjemka
Ihned po uložení příjemky lze použít tlačítko Mřížka pro opravu záhlaví a paty, nebo tlačítko Oprava pro opravu v řádcích příjemky, nebo chci-li příjemku nahradit úplně jiným obsahem, tlačítkem Náhrada.
Po určité době, kdy už se na některé řádky příjemky vážou následné pohyby (třeba výdej nebo převod), lze ještě použít tlačítko Oprava a editovat zbylé zelené řádky nebo tlačítko Mřížka a editovat zbylá zelená pole.
Po následných pohybech nebo zúčtování nebo uplynutí ochranné lhůty (standardně 35 dní, lze změnit) lze provádět již jen dodatečné korekce pomocí tlačítek Storno, Cena-K a Cena, které se ve skladovém účetnictví projeví až v příslušném následném měsíci (v měsíci korekce).

Výdejka
Ihned po uložení výdejky lze použít tlačítko Mřížka pro opravu záhlaví a paty, nebo tlačítko Náhrada.
Po následných pohybech nebo zúčtování nebo uplynutí ochranné lhůty lze použít Mřížka (omezeně) a Vrácenka nebo Storno.

Převodka
Před následnýmu pohyby a zúčtováním a uplynutím ochranné lhůty lze použít Náhrada, jinak převodku.

Vrácenka, storno výdeje
Vrácenku a storno výdeje lze korigovat výdejkou.

Storno příjmu
Storno příjmu lze korigovat příjemkou.


Aktualizace: 13.7.2011.