Pořadí objektů na formulářích

Objekty se zde myslí cokoli, co vidíte na formuláři. Většinou jsou to okénka, do kterých vkládáte text. Jako příklad následuje formulář pro DPH na výstupu, kde jsou k textovým polím doplněna pořadová čísla (čísla jsou zobrazena jen u prvních třinácti objektů):
FRAM formulář DPH na výstupu
Opustíte-li textové pole (obecně jakýkoli objekt) klávesou Enter nebo Tab, dostane fokus (neboli bude aktivováno) pole s následujícím pořadovým číslem. Klávesami Shift+Tab můžete kráčet opačně.
Pořadí objektů Vás nemusí zajímat, užíváte-li myš, protože pak dostane fokus ten objekt, na který kliknete.

Od srpna 2010 si může každý uživatel říci, jaké pořadí objektů na formulářích mu vyhovuje. Pak nemusí nastavovat fokus objektů myší a může se soustředit jen na klávesnici (ano to je to, co někteří tak milovali na "bezmyšovém" DOSu, kdy říkali, že DOS "je vede").


Uživatelé FRAMu, vaše připomínky a dotazy jsou vítány, použijte vaclav@franc1.cz nebo tel. 466 615 529.

Aktualizace: 16.8.2010.