Rušení zakázek

Evidence zakázek je ve FRAMu soustředěna do jádra, je tak dosažitelná z jakékoli aplikace (z FRAM UC, FRAM SKLAD, FRAM DOPRAVA,...). Standardně se nepředpokládá, že bude uživatel FRAMu potřebovat vymazávat zakázky z evidence zakázek, proto ani formulář pro správu číselníku zakázek do listopadu 2010 neumožňoval zakázky rušit.

Není totiž složité si představit, jak "nepěkné" by bylo, kdyby uživatel v různých aplikacích FRAMu účtoval, fakturoval, platil, skladoval, přepravoval, pronajímal, atd. na nějakou zakázku vedenou v číselníku zakázek a pak tuto zakázku z jaderného (tedy všem aplikacím společného) číselníku zakázek vymazal.

V praxi však přesto občas dojde k potřebě rušit zakázky v číselníku zakázek. Důvodem může být třeba import zakázek z jiných (ne FRAM) aplikací, kdy může dojít k zavedení neexistujících zakázek do číselníku zakázek FRAM.

Dva způsoby rušení zakázek

1. Rušení ve formuláři pro údržbu číselníku zakázek

Od prosince 2010 je formulář
Číselní zakázek
rozšířen o škrtátko Povolit DELETE.
Toto škrtátko smí zaškrtnout (a tak umožnit deletovat neboli rušit) jen uživatel, který k tomu dostane oprávnění.

2. Rušení pomocí přídavného modulu (miniatury) FRAM

Stáhnete-li si miniaturu "Rušení zakázek v číselníku zakázek" z nabídky miniatur dole na stránce Miniatury.

Máte-li však 1. výše uvedenou možnost (škrtátko "Povolit DELETE"), pak miniaturu nepoužívejte a raději ji odstraňte.


Aktualizace: 20.1.2011.