Print Screen (kopie obrazovky)

Má-li uživatel FRAMu jakékoli pochybnosti nebo problémy, často by rád co nejpřesněji popsal správci FRAMu to, co právě vidí na obrazovce. A to je velmi jednoduché, stačí stisknout klávesu PrtSc, tím se sejme kopie obrazovky, pak je nutno udělat ještě několik kroků pomocí Malování, které jsou popsány dále.

Standardní součástí operačního systému Windows je Malování (MS Paint, dříve též Paint Brush). Otevřete Malování a stiskněte Ctrl+V (vložit). Pokud jste před otevřením Malování stiskli PrtSc, tak stiskem Ctrl+V vložíte obrázek obrazovky. Nyní v Malování můžete (ale nemusíte) vložený obrázek ořezat nebo jinak upravit a uložit jej (uložit musíte) jako soubor (BMP, JPG, nejlépe PNG) na disk, pak můžete Malování ukončit.

Uložte obrázek jako typ PNG, protože PNG je dvacetkrát menší než BMP a nebudete mít problém s jeho odesíláním.

Zbývá už jen nějak doručit soubor správci FRAMu.
Uživatelé FRAMu mohou snadno zaslat soubor s kopií obrazovky svého počítače

Poznámka pro úplné začátečníky:
Člověk má po stisku klávesy PrtSc pocit, že se nic neudálo, ale to je špatný pocit. Operační systém po stisku PrtSc vykonal spoustu práce (uložil obrázek kamsi do operační paměti). Jakmile v Malování (může to být v mnoha jiných programech) stiskneme současně klávesy Ctrl a V, přesuneme obrázek z operační paměti do Malování.
Aktualizace: 17.2.2011.