Export dat do Excelu (XLS)

Veškerá data spravovaná FRAMem lze vyexportovat do souboru XLS (toto tvrzení neplatí pro chráněná data, je-li nastavena ochrana).
Jsou zhruba dva způsoby, jak data transformovat z FRAM tabulek DBF do XLS.

Tam, kde je požadavek na export častý, je ve formuláři tlačítko "Tabulka". Platí však, že vyexportovat lze všechna data (v tabulkách DBF), i když k nim tlačítko "Tabulka" nenaleznete.

Export pomocí tlačítka "Tabulka"

Volte "Soubor - DBF-->XLS". Volba bude fungovat, když máte otevřenou datovou tabulku.
Například volte "Účetnictví - Měsíční zpracování - Pokladny", dostanete formulář "Údržba pokladen", v něm otevřete záložku "Přehled". Uvidíte dvě tlačítka s názvem "Tabulka". Zkuste jedno z nich, nastavte si třeba filtr na pokladní pohyby od roku 2012 do 2012 a příslušné tlačítko stiskněte. Otevře se vám tabulka "Přehled pokladních pohybů". Nechte tabulku na obrazovce a volte "Soubor - DBF-->XLS", budete tázáni na název XLS souboru (vymyslete si ho sami) a na složku pro umístění souboru, pak stiskněte tlačítko "Vytvořit".

Export pomocí mikroskopu

Vždy, když chcete od FRAMu nějaký přehled dat (sestavu, tabulku), vytvoří si FRAM tabulku (často i více tabulek DBF) do pracovní složky přihlášeného uživatele. A nejen to, FRAM většinou vytváří finální přehled v několika krocích, v každém kroku si uloží meziprodukt-tabulku DBF. Standardně (pokud není nastavena silnější bezpečnostní ochrana) FRAM všechny tyto pracovní tabulky ponechává v pracovním adresáři a přepíše je až při opakování výpočtu aktuálními hodnotami, takže tato data zůstávají pro uživatele k dispozici. A toho lze široce využít k exportování do XLS.

Pokud nevíte, jaká je Vaše pracovní složka, volte "Jádro - Vlastnosti", dostanete formulář "Základní vlastnosti aplikací FRAM", kde stiskněte tlačítko s obrázkem tiskárny pod nápisem "Vlastnosti FRAMu" a objeví se Vám okno s textem, v kterém hledejte řádek s názvem "Work Dir" (pracovní složka). Může mít hodnotu třeba custom\work\start\.

Spouštějte libovolné nabídky (služby) FRAMu a po jejich ukončení použijte mikroskop (volba "Servis - Mikroskop - Obsah tabulky", na dotaz "Spustit mikroskop s mřížkou" dejte NE, na dotaz "Fields Captions" dejte NE, na případný dotaz "Povolit údržbu" dejte NE) a prohlížejte si obsah nově vytvořených souborů DBF v pracovní složce, uvidíte, že jejich obsah Vám bude většinou úplně srozumitelný. Ve chvíli, kdy si nějakou tabulku DBF takto prohlížíte, je funkční nabídka "Soubor - DBF-->XLS" popsaná výše.

Uveďme si konkrétní příklady vytěžení dat z FRAMu a jejich převod do souboru XLS

Předvaha

Volte "Účetnictví - Měsíční zpracování - Přehledy úč.zápisů - Předvaha". Nechte si sestavit předvahu, vytiskněte si ji. Pak se mikroskopem podívejte do Vaší pracovní složky, najdete v ní mj. soubor PREDVAHA.DBF. Otevřete jej (popsáno výše) a volte "Soubor - DBF-->XLS". Poznamenejte si, kam si ukládáte soubor XLS, abyste jej, až spustíte Excel, našli. V Excelu si soubor upravte, porovnávejte jej s vytištěnou sestavou, zejména odstraňte přebytečné sloupce, zbylé sloupce si přejmenujte, buňkám v těle dejte správný formát (např. "číslo").
V pracovní složce najdete i další soubory vytvořené v okamžik sestavování předvahy, i ty si prohlédněte mikroskopem, třeba se Vám budou hodit.

Obchodní partneři

Volte "Jádro - Číselníky - Firmy (účty)", dostanete formulář "Firma", jděte na záložku "Přehled firem", kde si nafiltrujte seznam firem a stiskněte tlačítko "Tabulka".
Kupodivu, sice dostanete tabulku na obrazovku, ale z určitého technického důvodu nefunguje nabídka "Soubor - DBF-->XLS".
Tabulku uzavřete, spusťte mikroskop (viz výše) a otevřete v pracovní složce soubor FIRUCTY.DBF, nechte jej otevřený a volte "Soubor - DBF-->XLS".

Cokoli jiného

Spusťte nabídku (službu), která pracuje s "něčím", co vás datově zajímá (třeba "hlavní kniha", "výběry účetních záznamů", "upomínky" apod.). Po uzavření této služby přejděte do mikroskopu a prohlédněte si ve vaší pracovní složce soubory DBF, které vznikly při běhu služby. Soubory postupně otevírejte a když je pro vás jejich obsah zajímavý, použijte volbu "Soubor - DBF-->XLS".

Kapacitní omezení exportu

Od února 2013 se do XLS převádí i tzv. MEMO pole tabulek, což jsou textová pole neomezené délky, do XLS je z každého memo pole převedeno vždy "jen" prvních 120 znaků.
Má-li tabulka více než 65535 vět (řádků) nebude do XLS převedena. V tom případě volte ve FRAMu takové výběrové vlastnosti (třeba časový úsek) při sestavování tabulky, aby výsledná tabulka měla méně než 65535 vět.


Uživatelé FRAMu, vaše připomínky a dotazy jsou vítány, použijte vaclav@franc1.cz nebo tel. 604 705 228.
Aktualizace: 15.8.2015.