Cash flow

Přehled o peněžních tocích je ve FRAMu vyčíslen dle Českého účetního standardu pro podnikatele č.023.
Při sestavování se vychází ze tří zdrojů (z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a účtů), jak je vidět z následující tabulky (kterou si od dubna 2010 můžete zobrazit tlačítkem "Tabulka" na formuláři definice cash flow).

Cf_řád
Řádek
Cf_označ
Označení
Cf_název Cf_sum
Úroveň
součtu
Rozv R_název VZZ +/- VZZ_název Účet +/- Vazba
Ř.VZZ
+/-
01 P Stav peneznich prostr.a ekvivalentu na zac.uc.obd.   281 Krátkodobý finanční majetek              
02 Z Uc.zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pred zdanenim       75   Výsledek hospodaření za běžnou činnost        
02 Z Uc.zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pred zdanenim       71   Daň z příjmů za běžnou činnost        
03 A.1 Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) 2               04  
03 A.1 Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) 2               08  
03 A.1 Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) 2               15  
03 A.1 Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) 2               16  
03 A.1 Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) 2               17  
03 A.1 Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) 2               22  
04 A.1.1 Odpisy stalych aktiv, pohledavek a umorov.opr.pol. 1               05  
04 A.1.1 Odpisy stalych aktiv, pohledavek a umorov.opr.pol. 1               06  
04 A.1.1 Odpisy stalych aktiv, pohledavek a umorov.opr.pol. 1               07  
05 A.1.1.1 Odpisy stalych aktiv (+)             543990      
05 A.1.1.1 Odpisy stalych aktiv (+)             551***      
06 A.1.1.2 Umorovani opravne polozky k nabytemu majetku (+/–)             098***    
07 A.1.1.3 Odpis pohledavek (+)             546***      
08 A.1.2 Casove rozliseni (+/–) 1               09  
08 A.1.2 Casove rozliseni (+/–) 1               10  
08 A.1.2 Casove rozliseni (+/–) 1               11  
08 A.1.2 Casove rozliseni (+/–) 1               12  
08 A.1.2 Casove rozliseni (+/–) 1               13  
08 A.1.2 Casove rozliseni (+/–) 1               14  
09 A.1.2.1 Zmena stavu opravnych polozek k investicnimu maj.             091***    
09 A.1.2.1 Zmena stavu opravnych polozek k investicnimu maj.             092***    
09 A.1.2.1 Zmena stavu opravnych polozek k investicnimu maj.             096***    
10 A.1.2.2 Zmena stavu opravnych polozek k zasobam             19****    
10 A.1.2.2 Zmena stavu opravnych polozek k zasobam             391160    
11 A.1.2.3 Zmena stavu opravnych polozek k pohledavkam             391***    
11 A.1.2.3 Zmena stavu opravnych polozek k pohledavkam             391160      
12 A.1.2.4 Zmena zustatku prechodnych uctu aktiv   292 Časové rozlišení              
13 A.1.2.5 Zmena rezerv   352 Rezervy              
14 A.1.2.6 Zmena zustatku prechodnych uctu pasiv   392 Časové rozlišení              
15 A.1.3 Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–)             541***      
15 A.1.3 Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–)             561***      
15 A.1.3 Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–)             641***    
15 A.1.3 Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–)             661***    
16 A.1.4 Vynosy z dividend a podilu na zisku (–)       42 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku        
17 A.1.5 Nakladove a vynosove uroky 1               18  
17 A.1.5 Nakladove a vynosove uroky 1               19  
18 A.1.5.1 Vynosove uroky (–)       54 Výnosové úroky        
19 A.1.5.2 Nakladove uroky (+)       55   Nákladové úroky        
22 A.1.6 Pripadne upravy o ost.nepenezni operace                    
25 A.* Cisty penezni tok pred zdanenim (Z+A.1) 3               02  
25 A.* Cisty penezni tok pred zdanenim (Z+A.1) 3               03  
26 A.2 Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) 3               27  
26 A.2 Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) 3               30  
26 A.2 Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) 3               34  
26 A.2 Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) 3               35  
27 A.2.1 Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/–) 2               28  
27 A.2.1 Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/–) 2               29  
28 A.2.1.1 Zmena stavu pohledavek (+/–)   261 Dlouhodobé pohledávky              
28 A.2.1.1 Zmena stavu pohledavek (+/–)   271 Krátkodobé pohledávky              
29 A.2.1.2 Odpis pohled. a zmena stavu opr.pol.k pohl. (–/+) 1               07
29 A.2.1.2 Odpis pohled. a zmena stavu opr.pol.k pohl. (–/+) 1               11
30 A.2.2 Zmena stavu kratkodobych zavazku z prov.cinn.(+/–)   371 Krátkodobé závazky              
30 A.2.2 Zmena stavu kratkodobych zavazku z prov.cinn.(+/–)   387 Krátkodobé bankovní úvěry              
30 A.2.2 Zmena stavu kratkodobych zavazku z prov.cinn.(+/–)   388 Krátkodobé finanční výpomoci              
34 A.2.3 Zmena stavu zasob (+/–) 1               10
34 A.2.3 Zmena stavu zasob (+/–) 1               82  
35 A.2.4 Zmena stavu kratkod.fin.maj.nespad.do pen.prostr.                    
37 A.** Cisty penezni tok pred zdanenim  (A.* + A.2) 4               25  
37 A.** Cisty penezni tok pred zdanenim  (A.* + A.2) 4               26  
38 A.3 Vydaje z plateb uroku s vyjimkou kapital.uroku (–) 1               19
39 A.4 Prijate uroky (+) 1               18
40 A.5 Zaplacena dan z prijmu za beznou cinnost (–)       71 Daň z příjmů za běžnou činnost        
41 A.6 Prijmy a vydaje spojene s mimor.uc.pripady (+/–)       81   Mimořádný výsledek hospodaření        
42 A.7 Prijate dividendy a podily na zisku (+) 1               16
45 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) 5               37  
45 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) 5               38  
45 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) 5               39  
45 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) 5               40  
45 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) 5               41  
45 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) 5               42  
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               05
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               06
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               09
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               15
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               47
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               48
46 B.1 Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) 1               81  
47 B.2 Prijmy z prodeje stalych aktiv (+)             641***      
47 B.2 Prijmy z prodeje stalych aktiv (+)             661***      
48 B.3 Pujcky a uvery spriznenym osobam (–/+)                    
50 B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinn. 2               46  
50 B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinn. 2               47  
50 B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinn. 2               48  
51 C.1 Dopady zmen dlouhodobych zavazku na pen.prostredky 1               52  
51 C.1 Dopady zmen dlouhodobych zavazku na pen.prostredky 1               53  
52 C.1.1 Pohledavky za upsanym jmenim (–)   202 Pohledávky za upsaný základní kapitál              
53 C.1.2 Zmena stavu dlouhodobych zavazku   358 Dlouhodobé závazky              
53 C.1.2 Zmena stavu dlouhodobych zavazku   386 Bankovní úvěry dlouhodobé              
55 C.2 Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky 1               56  
55 C.2 Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky 1               57  
55 C.2 Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky 1               58  
55 C.2 Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky 1               59  
55 C.2 Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky 1               60  
55 C.2 Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky 1               61  
56 C.2.1 Zvyseni pen.prostr.a ekvivalentu zvysenim zakl.jm.                    
57 C.2.2 Vyplaceni podilu na vlast.kapitalu spolecnikum (–)                    
58 C.2.3 Dalsi vklady pen.prostr.spolecniku a akcionaru (+)                    
59 C.2.4 Uhrada ztraty spolecniky (+)                    
60 C.2.5 Prime platby na vrub fondu (–)                    
61 C.2.6 Vyplacene dividendy nebo podily na zisku (–)                    
63 C.*** Cisty penezni tok vztahujici se k financ.cinnosti 2               51  
63 C.*** Cisty penezni tok vztahujici se k financ.cinnosti 2               55  
65 F Ciste zvyseni/snizeni pen.prostr. (A***+B***+C***) 6               45  
65 F Ciste zvyseni/snizeni pen.prostr. (A***+B***+C***) 6               50  
65 F Ciste zvyseni/snizeni pen.prostr. (A***+B***+C***) 6               63  
67 D Rozdil (R–P–F) 7               01
67 D Rozdil (R–P–F) 7               65
67 D Rozdil (R–P–F) 7               69  
69 R Stav pen.prostredku a pen.ekviv. na konci obdobi   281 Krátkodobý finanční majetek              
81   NETISKNOUT pracovni radek   211 Dlouhodobý majetek              
82   NETISKNOUT pracovni radek   252 Zásoby              Aktualizace: 20.4.2010.