Účetnictví FRAM a mimořádné odpisy hmotného majetku
(dle §30a zákona o dani z příjmů)

Novela zavádí nový pojem "s přesností na celé měsíce", a tak si vytváří v ročním daňovém odepisování dosud nevídaný nástroj pro definování nového typu roku, který se nekryje s účetním obdobím (ve většině účetních jednotek kalendářním rokem).
Díky "přesnosti na celé měsíce" se tedy bude majetek s dobou odepisování 1 rok odepisovat 2 roky a majetek s dobou odepisování 2 roky se bude odepisovat 3 roky, přičemž odepisovat se smí až od měsíce následujího za měsícem pořízení a zprovoznění majetku.

V následující tabulce je znázorněn postup odepisování majetku s pořizovací hodnotou H uvedeného do provozu v březnu 2009.

Sazby odepisování majetku z 2.odpisové skupiny
(* majetek zprovozněn v březnu 2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009      *  60 60 60 60 60 60 60 60 60
2010 60 60 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2011 40 40 40                  

Řešení ve FRAMu

Číselník odpisových skupin ve FRAMu byl rozšířen o příznak "Přesnost na měsíce", který zaškrtněte u nových odpisových skupin 1 a 2 odepisovaných 12 a 24 měsíců. I ostatní sloupce vyplňte dle obrázku (skupina 1 je zde označena jako 30A1, skupina 2 jako 30A2).

Nové odpisové skupiny

Rozšířený software je k dispozici od srpna 2009.